Bądźmy „dobrymi ludźmi”

Fragmenty: Psalmy 34:15; 37:3,27 Izajasza 1:17

Zostaw komentarz