Adrian Strozek

Pastorem II Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku jest Adrian Stróżek.

Adrian jest absolwentem Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu oraz TCMI w Austrii. Od ponad 10 lat jest głównym pastorem II KCHB w Gdańsku, gdzie oprócz prowadzenia kościoła, z pasją zajmuje się służbą wśród młodzieży. Przedtem przez 5 lat pełnił funkcję Pastora Młodzieżowego w Malborku. W Malborskim Kościele Baptystów został ordynowany na pastora, w Listopadzie 1999r. Ma żonę Asię oraz syna i córkę, zbudował dom i zasadził drzewo 😉

 „Jeśli Chrystus jest na właściwym miejscu, to wszystko inne odnajdzie sobie przynależne miejsce. Radości i spełnienia w Panu Jezusie, nie umiem porównać z niczym innym w życiu.” – Adrian Stróżek