Pytanie: CZY JEST JEDEN BÓG CZY WIELU BOGÓW?

Jest tylko jeden, żywy i prawdziwy Bóg.

To że Bóg jest, zostało udowodnione, a ci, którzy nie wierzą w stworzyciela swej najgłębszej istoty, odczują dotkliwie zapalczywość Jego gniewu. „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden”. [Pwt 6:4] „On jest jedynym Bogiem.” „Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!” [Pwt 4:39] „Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.” [Iz 45:23] Istnieje wielu tytularnych „bogów”. Królowie reprezentują Boga, ich królewskie berło jest symbolem siły i władzy pochodzącej od Boga.

Sędziowie są nazywani „bogami”. „Powiedziałem, jesteście bogami” [Ps 82:6] Chodzi tu o reprezentowanie Boga w czynieniu sprawiedliwości. Wszyscy tytularni „bogowie” przeminą: „Pomrzecie jak ludzie”. [Ps 82:7] „Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.” [1Kor 8:5-6]

Jest tylko jedna Pierwsza Przyczyna, która ma istnienie sama w sobie i od której zależą wszystkie inne istoty. Podobnie jak w ruchu ciał niebieskich, Primum Mobile porusza wszystkie inne sfery, tak Bóg daje życie i porusza wszystko co istnieje. Może być tylko jeden Bóg, ponieważ jest tylko jedna Pierwsza Przyczyna. (przyp. tł. autor nawiązuje tu do „5 filozoficznych dowodów na istnienie Boga” – formułowanych m.in. przez Tomasza z Akwinu).
Jest tylko jeden nieskończony byt, zatem istnieje tylko jeden Bóg. Nie może być dwóch Nieskończonych. „Czy nie wypełniam nieba i ziemi, mówi Pan?” [Jer 23:24] Jeśli istnieje jeden Nieskończony, wypełniający wszystkie miejsca na raz, jak może tam być miejsce dla innego Nieskończonego?

Jest tylko jedna Nieskończona Moc. Jeśli istniały by dwie, zawsze będzie rywalizacja pomiędzy nimi. Temu co zrobi jedna, druga się sprzeciwi i tak wszystko pogrąży się w zamęcie. Jeśli statek będzie mieć dwóch sterników o równej mocy, będą oni sobie przeszkadzać; Kiedy jeden będzie chciał żeglować, drugi zarzuci kotwicę; Będzie wielkie zamieszanie, a statek przepadnie. Porządek i harmonia w świecie, stały i jednolity nadzór nad wszystkim co istnieje, to argument, że jest tylko jeden Wszechmogący, Jedyny, który panuje nad wszystkim. „Ja jestem pierwszy i Ja ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.” [Iz 44:6]

W/Z 1: Informacyjna

Jeśli jest tylko jeden Bóg, pozostali bogowie są wykluczeni. Niektórzy uważają, że jest dwóch bogów, jak gnostyccy Walentynianie, zaś Politeiści uważają, że bogów są całe gromady. Persowie czcili słońce, Egipcjanie lwa i słonia, Grecy Zeusa a Rzymianie Jowisza. Wszyscy oni „… są w błędzie, nie znając Pisma …” [Mt 22:29] Ich wiara opiera się na bajkowych opowieściach. „I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu.” [2Tes 2:11]

Jeśli jest tylko jeden Bóg, to na świecie istnieje tylko jedna prawdziwa religia. „Jeden jest Pan, jedna wiara”. [Ef 4:5] Gdyby było wielu bogów, to mogłoby istnieć wiele religii, bo każdy Bóg chce być czczony na swój sposób. Gdy jest tylko jeden Bóg, to jest tylko jedna prawdziwa religia, jeden Pan i jedna wiara. Niektórzy mówią, że możemy być zbawieni w każdej religii, ale jest to absurdalnym wyobrażać sobie, że Bóg Jedyny powołał kilka religii, w których ma być czczony. Wyznawać fałszywą religię, tworzyć fałszywego boga, to jeden z wiele sposobów, by pójść do piekła, ludzie mogą tam trafić najbardziej oryginalnymi sposobami, ale jest tylko jedna prosta droga do nieba, przez wiarę prawdziwemu Bogu i przez uświęcenie. Nie ma innego sposobu na zbawienie. Ponieważ istnieje tylko jeden Bóg, więc prawdziwa religia jest też tylko jedna.

Jeśli jest tylko jeden Bóg, to musisz poświęcić się badaniu Jego istoty i sposobów jak się Jemu podobać. Gdyby było więcej bogów, mielibyśmy trudne zadanie by zadowolić wszystkich. Jeden z nich da ci jedno przykazanie a drugi inne, może wręcz przeciwne. Jak służyć dwóm mistrzom? Na szczęście istnieje tylko jeden Pan i Mistrz. Dlatego posłuszeństwo należy okazać tylko Jemu. Podobnie w królestwie jest tylko jeden król, więc każdy stara się przypodobać jemu i zdobyć królewską przychylność. [Prz 19:6] Jest tylko jeden prawdziwy Bóg, dlatego naszą główną pracą jest podobać się Jemu. Pamiętaj, aby okazać posłuszeństwo Bogu, nawet jeżeli jacyś ludzie będą z tego niezadowoleni. Tę mądrość posiadał Henoch, a przed śmiercią otrzymał świadectwo, że „Podobał się Bogu.” [Hbr 11:5]

Cóż oznacza „czcić Boga”?

(1). Czcimy Boga, kiedy postępujemy zgodnie z Jego wolą. To był pokarm i napój Chrystusa – wykonać wolę Ojca, [Jn 4:34], i taka cześć spotkała się z Ojcowską aprobatą, gdy Głos z nieba powiedział: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” [Mt 3:17] Wolą Boga jest, abyśmy byli święci. [1Tes 4:3] Kiedy jesteśmy ozdobieni świętością, stajemy się żywymi Bibliami. Jest to zgodne z wolą Bożą, i to Mu się podoba.

(2). Sprawiamy Bogu przyjemność, kiedy wykonujemy dzieła, które nam wyznaczył. „Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania”. [Jn 17:4] Wielu kończy życie, nie zakończywszy swojej pracy. Nasze zadania Bóg wyciosał na dwóch kamiennych tablicach. Tablica pierwsza to nasze obowiązki wobec Boga, tablica druga to nasze obowiązki wobec drugiego człowieka. Jeżeli moralność ustanowimy jako naczelny i jedyny element religii, ustawimy tablicę drugą ponad pierwszą. Jeżeli ludzkie umiarkowanie, roztropność i sprawiedliwość, wystarczy aby zbawić, po co nam pierwsza tablica? I w taki sposób uwielbienie dla Boga może zostać całkowicie pominięte. Bóg jednak dał nam obydwie tablice. Strzeżmy się aby nie rozdzielać tego, co Bóg złączył.

(3). Sprawiamy Bogu przyjemność, kiedy z wdzięcznego serca, oddamy mu to, co najlepsze ze wszystkiego. Abel złożył Bogu tłuszcz ofiary. [Rdz 4:4] Domicjan nie chciał posągu rzeźbionego w drewnie, czy spiżu, ale w złocie. Czcimy Boga, kiedy mu służymy z miłością, żarliwością i skwapliwie. Oto cenna służba Boża. Jest tylko jeden Bóg, zatem tylko Jemu jednemu jesteśmy zobowiązani się podobać.

(4). Jeśli jest tylko jeden Bóg, musimy modlić się wyłącznie do Boga. Katolicy bezprawnie modlą się do świętych i aniołów.

(4.1). Pewien katolicki autor pisze: „Gdy modlimy się do świętych, którzy odeszli, ci dotknięci współczuciem, wstawiają się u Boga za nami”. W rzeczywistości jednak Święci w niebie nie słyszą naszych modlitw, a nawet gdyby słyszeli, nie mamy prawa by modlić się do nich. „Abraham nas nie zna.” [Iz 63:16] Modlitwa jest częścią kultu Bożego, który może być ofiarowany wyłącznie Bogu.

(4.2). Katolicy modlą się do aniołów, ale kult aniołów został przez Biblię zabroniony. [Kol 2:18-19] Zakaz modlitwy do aniołów wynika też z [Rz 10:14] „W jaki sposób mają wzywać Tego, w którego nie uwierzyli?” Nie możemy modlić się do każdego, ale tylko do tego, w kim pokładamy wiarę – tj Boga. Nie możemy tak wierzyć w anioła, więc nie możemy się do niego modlić. Jest tylko jeden Bóg i jest grzechem modlić się do kogoś innego niż Boga.

(5). Jeśli jest jedyny Bóg, który jest „ponad wszystkim” [Ef 4:6], to musi on być kochany ponad wszystko. Trzeba go kochać miłością uznania, mieć dla niego najwyższy szacunek, bo jest On jest jedynym źródłem bytu i szczęścia. Trzeba go również kochać miłością upodobania, zakochania. [Amor est complacentia amantis amato] „Ukochany który dba o szczęście ukochanej, prawdziwie okazuje miłość” – powiedział Tomasz z Akwinu. W porównaniu z miłością do Boga wszystkie inne miłości muszą być słabsze. Krople miłości mogą kapać na różne stworzone istoty, ale w kierunku Boga musi od nas popłynąć strumień miłości. Inne istoty mogą dostać mleko naszej miłości, ale śmietanę miłości musimy zachować dla Boga. On, który jest przed wszystkim, musi być przed wszystkim umiłowany. „Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!” [Ps 73:25]

W/Z 2: Ostrożności.

Jeśli jest tylko jeden Bóg, lękajmy się tworzyć innych bogów. „Rozmnożą się boleści tych, Którzy chodzą za cudzymi bogami; Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi” [Ps 16:4] Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie zniesie, gdy ustanowimy sobie innych bogów. Tak łatwo jest popełnić bałwochwalstwo kłaniając się stworzeniu.

(1). Niektórzy czynią sobie boga z przyjemności. „… zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga”. [2Tm 3:4] Cokolwiek kochamy bardziej niż Boga – to ustanawiamy fałszywym bogiem.

(2). Wielu kłania się bożkowi pieniądza. Chciwiec pożąda bezgranicznie złota, dlatego słusznie nazywany jest bałwochwalcą. [Ef 5:5] Z tego, w czym człowiek ufność pokłada, ustanawia sobie bożka, sakiewka złota staje się jego nadzieją, stwórcą, odkupicielem i pocieszycielem. To jego stwórca – jeśli ma pieniądze, czuje że żyje. To jego odkupiciel – gdy jest w niebezpieczeństwie, ufa, że jego pieniądze wykupią go. To jego pocieszyciel – w chwilach smutku, złota harfa przepędza złego ducha. Prawdziwie pieniądze są jego bogiem. Jak Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi, tak człowiek czyni sobie boga z prochu ziemi.

(3). Inny czyni boga z własnego dziecka, gdy umieszcza dziecko w takim miejscu serca, które godzien jest zająć tylko Bóg. Taki prowokuje Boga, by mu dziecko zabrał. Jeśli zbyt mocno naciskasz taflę szkła – szkło pęknie, uważaj abyś nie skrzywdził swoich dzieci, zbyt mocno opierając się na nich.

(4). Inni czynią bogiem swój brzuch. „… końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich.” [Flp 3:19] Oto godło epikurejczyków: „serce w brzuchu”, całe ich życie to oddawanie się zmysłowym apetytom. [Sacrificant lari] „Wielbią domowe radości”; Ponieważ ich brzuch jest ich bogiem, do niego wlewają „ofiarę płynną” z alkoholi.

Tak więc ludzie tworzą sobie wielu bogów. Apostoł Jan nazwał „trójcę złego człowieka” – jest to „pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia” [1Jn 2:16] Pożądliwość ciała to nic innego jak przyjemności, pożądliwość oczu – to pieniądze; pycha tego życia – to pragnienie odbierania chwały. Och zważcie na to! Cokolwiek ubóstwicie poza Bogiem, stanie się wam kolczastym krzewem. Później wyjdzie z niego ogień, który was pochłonie. [Sdz 9:15]

W/Z 3: Skarcenia.

Jeżeli Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem, to skarci tych, którzy wyrzekają się Boga prawdziwego. Mam tu na myśli na przykład takich, co zasięgają porad horoskopów czy wróżek, co zbyt często jest praktykowane wśród tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami. Jest to grzech potępiony przez prawo Boże. „Nie znajdzie się pośród ciebie taki, który radzi się duchów”. [Pwt 18:11] Jak często się to zdarza! Kupiec stracił część swych towarów, idzie do wróżki, pytać, w jaki sposób może je odzyskać. Oto wróżenie jest konsultacją z samym diabłem! Wtedy petent wypiera się Boga i chrztu, który przyjął. Co? Straciłeś swoje towary i za nie sprzedajesz swoją duszę? „Czy nie ma Boga w Izraelu, że posłałeś zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu? Toteż z łoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz.” [2Krl 1:6] Czyż nie dlatego, że uważasz, że nie ma Boga na niebie, idziesz poprosić o radę diabła? Jeżeli to robisz, uważaj, zrzekłeś się prawdziwego Boga a on wyrzeka się ciebie. Lepiej być bez towarów niż odzyskać je z pomocą diabła.

W/Z 4: Napomnienia.

(1). Jeśli jest tylko jeden Bóg, a tak właśnie jest, niech ci, którzy mu służą, będą jedno. O to Chrystus modlił się z głębi serca. „Aby wszyscy stanowili jedno.” Jan 17:21. Chrześcijanie powinni być jednością:

(1.1). W nauce. Apostoł upomina chrześcijan aby byli jednomyślni. [1Kor 1:10] Jak smutne jest widzieć religię chrześcijańską przyodziewającą się w płaszcz wielu kolorów, widzieć chrześcijan wielu doktryn i opinii, chodzących tak wieloma różnymi drogami! To Szatan, posiał wśród nas chwast podziału. Mat 13:39. Najpierw oddzielił ludzi od Boga, a następnie rozbudził podziały pomiędzy ludźmi.

(1.2). W miłości. Chrześcijanie powinni mieć jedno serce. „A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza …” [Dz 4:32] Podobnie jak w muzyce, choć jest kilka strun skrzypiec, dźwięk ich wszystkich tworzy miłą harmonię, tak, choć jest wielu chrześcijan, powinna być wśród nich obecna harmonia miłości wzajemnej.

Jest tylko jeden Bóg, więc ci, którzy mu usługują, powinni być jednością. Nie ma niczego, bardziej potwierdzającego prawdziwość religii i zachęcającego ludzi do wiary w Boga, niż widzieć wyznawców związanych serdecznymi więzami miłości. „O, jak dobrze i miło, Gdy bracia w zgodzie mieszkają! Jest to jak cenny olejek na głowie, Który spływa na brodę, Na brodę Aarona, Sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, Która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, Życie na wieki wieczne.” [Ps 133:1-3] Jeśli Bóg jest jeden, niech wszyscy wyznawcy będą jednego serca i umysłu i w ten sposób wypełnią modlitwę Chrystusa, „Aby wszyscy stanowili jedno …”

(2). Jeśli jest tylko jeden Bóg, dołóżmy wysiłku aby być pewnymi, że Ten Bóg jest naszym Bogiem. „To jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć.” [Ps 48:15] Jakaż to pociecha gdy słyszysz, że Bóg istnieje, ale nie jest on twoim Bogiem? Cóż daje Bóstwo, w którym nie masz żadnego udziału, żadnej obietnicy, żadnego dziedzictwa? Dołóż wysiłku aby, by Bóg był „twoim Bogiem”. Błagaj Ducha Świętego. Duch działa przez wiarę. Przez wiarę jesteśmy jednością z Chrystusem i przez Chrystusa Bóg staje się, „naszym Bogiem”. Wtedy (w Chrystusie) cudowna, bezcenna pełnia Boża jest nam darowana.

W/Z 5: Wdzięczności.

Za cóż mielibyśmy być bardziej wdzięczni, niż za poznanie jedynego prawdziwego Boga! Iluż ludzi jest wychowywanych w ślepocie! Niektórzy oddają cześć Mahometowi. Wielu Hindusów czci diabła, w swej ciemnocie składają mu ofiary aby im nie szkodził. Tacy, nie znający prawdziwego Boga, potykają się i w ciemnościach zstępują do piekła. Och bądźmy wdzięczni, że rodzimy się w kraju, gdzie zajaśniało światło ewangelii. Mieć wiedzę na temat prawdziwego Boga jest czymś więcej niż posiadać kopalnie złota, diamentów, drogich kamieni, plantacji przypraw, itp. A Bóg nie tylko dał o sobie znać, ale dał nam oczy, aby zobaczyć światło, dowiedzieć się o Nim, zakochać się w Nim, uwierzyć w Niego. [Mt 11:25] Nigdy nie możemy być wdzięczni Bogu ponad miarę, szczególnie, że ukrył się przed mądrymi i roztropnymi pyszałkami tego świata a objawił się nam.