Pastorem II Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku jest Adrian Stróżek.

Adrian Stróżek jest absolwentem Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu oraz TCMI w Austrii. Od ponad 15 lat jest pastorem II KCHB w Gdańsku. Podczas tych lat Kościół w Gdańsku bardzo się zmienił: urósł, odmłodniał, dał się poznać w swojej dzielnicy od najlepszej strony. Przed przyjazdem do Gdańska, przez 5 lat pełnił funkcję Pastora Młodzieżowego w KChB w Malborku. Tam był ordynowany na pastora, w Listopadzie 1999r.
Ma żonę Asię oraz córkę Liwię i syna Oliwiera. Poza tym, zbudował dom i zasadził drzewo!

 „Jeśli Chrystus jest na właściwym miejscu, to wszystko inne odnajdzie sobie przynależne miejsce. Radości i spełnienia w Panu Jezusie, nie umiem porównać z niczym innym w życiu.” – Adrian Stróżek