Relacje rodzinne mogą być lepsze!

Relacje w rodzinie są bardzo ważne i wpływają na każdą sferę naszego życia. Jeśli nie układa się nam w domu, to zazwyczaj nie czujemy satysfakcji z pracy. Rodzina to dwa obszary budowania relacji: małżeństwo i relacje z dziećmi. Jeśli w tych relacjach się układa, niektórzy mówią, że można przenosić góry. Dlaczego ludzie tak często ponoszą porażkę w relacjach z bliskimi?

Jako Kościół patrzymy na relacje w rodzinie z Bożej perspektywy. Wspieramy małżeństwa w budowaniu bliskich relacji ze współmałżonkiem oraz rodziców w wychowaniu swoich dzieci.

Kiedy spojrzymy do Pisma Świętego, to odkrywamy, że Bogu zależy na małżeństwie i On to małżeństwo błogosławi. Bogu zależy na dzieciach i na naszych relacjach z dziećmi. Bóg błogosławi relacje z dziećmi. Jednak w codziennej gonitwie, często zapominamy o Bożej pomocy, opiece i łasce.

Jeśli nauczymy się patrzeć na relacje w rodzinie, z Bożej perspektywy, wszystko stanie się jasne. Bo dzięki Bogu, każdy może doświadczać dobrych relacji w rodzinie, bez względu na status społeczny, sytuację w której się znajduje, czy przeszłość.

Pocieszający jest fakt, że Bóg dał nam wskazówki, jak możemy dbać o relacje w małżeństwie oraz jak mamy wychowywać swoje dzieci. Warto odkryć te wskazówki i wdrożyć, a nasze życie oraz bliskie relacje staną się wartościowe.

Kościół pomaga i wspiera małżeństwa
w budowaniu bliskich relacji w rodzinie

Zapraszamy do udziału w spotkaniach dla rodziców lub dla małżeństw.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na podstronę „Spotkania”.